MENU
Aula_close Layer 1

Centerklasserækken - CKR

Vi arbejder med mennesker, hvor det almindelige ikke virker.

Centerklasserækken på SUNDskolen i Guldborgsund kommune er et specialtilbud for elever med Psykiske og/eller fysiske handicaps. Afdelingen er en specialforanstaltning der består af Centerklasse Rækken (CKR) samt special-SFO Regnbuen.

Elevgruppen i centerafdelingen på SUNDskolen kan bl.a. karakteriseres ved, at alle modtager vidtgående specialundervisning i alle timer og i hele eller størstedelen af deres skoletid.

Elever der visiteres til denne afdeling vil oftest betegnes som mennesker med erhvervede eller medfødte handicaps, multiple funktionsnedsættelser og kommunikationshandicaps og vil f.eks. være diagnosticeret indenfor én eller flere af områderne: autisme spektrumsforstyrrelser, social emotionelle vanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, psykomotoriske problemer, cerebral parese eller Downs syndrom.

Målgruppen for denne afdeling er bevidst ikke afgrænset, idet vi her skal kunne håndtere de elever, som visiteres gennem Guldborgsund Kommunes Visitationsudvalg under Center for Børn og Læring. Centerklasserækken betjener hele Guldborgsund Kommune og dækker Bh-klasse. – 10. klasse.