Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Centerklasserækken - CKR

Skoletilbuddet Centerklasserækken på SUNDskolen i Guldborgsund kommune er et specialtilbud for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder, fysisk handicap, multiple funktionsnedsættelser, komplekse syndromer og diagnoser.  Afdelingen er en specialforanstaltning, der består af skoledelen Centerklasse Rækken (CKR) samt special-SFO Regnbuen, og dækker klassetrinene 0. - 10.klasse. De visiterede elever kommer fra de forskellige distriktsskoler i kommunen, og tilbuddet er derfor dækkende for hele Guldborgsund Kommune.

Elevgruppen i Centerklasserækken på SUNDskolen kan bl.a. karakteriseres ved, at alle modtager vidtgående specialundervisning i alle timer og i hele eller størstedelen af deres skoletid.

Elever der visiteres til denne afdeling vil oftest betegnes som mennesker med erhvervede eller medfødte handicaps, multiple funktionsnedsættelser og kommunikationshandicaps og vil f.eks. være diagnosticeret indenfor én eller flere af områderne: autisme spektrumsforstyrrelser, social emotionelle vanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, psykomotoriske problemer, cerebral parese eller Downs syndrom.

Guldborgsund Kommunes Visitationsudvalg under Center for Børn og Læring. er den myndighed som træffer afgørelse omkring elevers placering i Centerklasserækken. 

Terrassen

Dokumenter

A Tilbudsbeskrivelse.pdf

Shape Created with Sketch.