Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde

Den daglige kommunikation foregår gennem AULA og telefonisk. Møder og samtaler vedr. den enkelte elevs undervisning og trivsel kan iværksættes løbende efter ønske og behov og aftales som hovedregel mellem forældre, SFO pædagoger og klasselærer samt afdelingsleder.

Samarbejdet mellem afdelingen og hjemmene udmøntes desuden igennem nedenstående aktiviteter:

 • Tværfaglige netværks og vejledningsforløb

 • Skole/hjem samtaler.

 • Forældremøder m.m.

Sanserum

Eksempler på skole/hjem indsatsen i centerklasserækken:

Tværfaglige netværks og vejledningsforløb

 • I forhold til enkeltelever kan der etableres tværfaglige netværks, vejlednings eller supervisionsforløb for forældre og medarbejdere med deltagelse fra særlige videnshavere i afdelingen, f.eks. PPR psykolog, kommunal specialundervisningskonsulent, specialkonsulenter indenfor diverse handicaps og konsulentfunktionen ”VISO”.

 • Tværfaglig observation i forbindelse med udarbejdelse af individuelle Undervisnings/ handleplaner eller rapporter samt evt. testning og undersøgelse af elever i forbindelse med udarbejdelse af individuelle undervisnings/handleplaner (HUP'er)og rapporter.

Skole/hjem samtaler

 • Formålet med skole/hjem samtalerne er:

  • At se på elevens ”hele situation” I skolen, i hjemmet, i SFO og i fritiden.

  • eventuelt lave aftale om Samskabelse omkring elevens hele situation eventuelt med inddragelse af forældrenes aktive medvirken og handlinger, ligesom aflastningen, foreninger, elevens netværk m.v. kan tænkes inddraget i elevens udvikling og trivsel. Hertil anvendes GUSA 2

  • Aftaler om at indgå i evt. behandling/ terapi.

  • At indgå i dialog vedr. de fastsatte undervisningsmål for den kommende periode, Handle- Udviklingsplaner (HUP) m.v..

 • Formålet med dette møde er bl.a. at informere om skolens arbejde, indsatsområder, årshjul m.m. Forældrene mødes m. deres barns lærere/pædagoger m.fl. og hører om klassens arbejde. Og der vælges repræsentanter til Centerklasserådet.

 • Møder og samtaler vedr. det enkelte barns eller klassens trivsel og undervisning og/eller sociale arrangementer i klasserne, kan afholdes efter ønske og behov samt efter hvad traditionen byder i den enkelte klasse.

Centerklasseråd

Centerklasserådet har til formål at være bindeled mellem skolebestyrelsen på SUNDskolen og forældregruppen i CKR. Sager der bliver behandlet i Centerklasserådet er af almen interesse for Centerklasserækken. 

Centerklasserådet afholder som udgangspunkt 4 årlige møder. Rådet har en repræsentant som deltager ved skolebestyrelsesmøder på SUNDskolen.

Dokumenter

Centerklasseråd A.pdf

Shape Created with Sketch.