MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Overgangen til forårs-SFO udskydes frem til dagtilbud og skoler åbner på normal vis igen. Alle børn kan blive i deres børnehave - og deres forældre opkræves SFO-takst som planlagt fra 1. April 

Den nuværende situation i Danmark, hvor dagtilbud og skoler er lukket ned, kommer på tværs af en vigtig begivenhed for vores kommende skolebørn.

I et normalt år ville disse dage være fuld af gode aktiviteter og traditioner, hvor børn og forældre tager afsked med deres børnehave. 

I et normalt år ville små 500 forventningsfulde børn - og forældre - møde op på skolerne den 1. april og indtage deres nye hverdag i SFOén og på skolen.

Begge dele kan, grundet Corona epidemi, ikke gennemføres med den opmærksomhed og i de fællesskaber, der er forbundet med begivenheden.

På tværs af private og kommunale dagtilbud i Guldborgsund Kommune, har vi derfor aftalt, at alle kommende skolebørn fortsat er tilknyttet deres børnehave i perioden frem til dagtilbud og skoler i Danmark åbnes igen.

Uanset hvornår det sker, så har jeres barn plads i jeres nuværende børnehave og kan møde op der på den første almindelige åbningsdag. Derved bliver vi uafhængige af, hvilken dato dette sker.

Mange forældre forventer, at forældrebetalingen overgår til SFO takst den 1. april. Det fastholdes, og I vil opleve at blive opkrævet SFO takst fra 1. april. 

I et normalt år ville jeres barn blive overflyttet i “systemet” fra dagtilbud til skole - og derfor også blive flyttet ud af MitGuld over til AULA. Også dette er vi i fuld gang med at få tilpasset, så I fortsat er tilknyttet MitGuld (NEMbørn) og kan modtage nyt og kommunikere med jeres dagtilbud.

Både forældreopkrævningen og flytningen fra AULA til MitGuld foregår manuelt på hvert enkelt cpr.-nr.  

Vi gør os umage - og forventer, at det vil ske uden besværligheder for jer. Sker der alligevel fejl, så kontakt os.

I den mellemliggende periode vil dagtilbud og skoler aftale datoer for de begivenheder, der kendetegner perioden: Afskeds/farvel-traditioner med børnehaven - og velkommen til første dag i SFO. 

Når vi ved, hvornår dagtilbud og skoler åbner igen, lægger vi nye datoer fast og orienterer alle forældre hurtigst muligt. Det vigtigste er, at vi kan skabe de bedste betingelser for en god overgang for børn - og forældre, hvor de gode aktiviteter kan foregå i tråd med traditionerne i alle vores private og kommunale dagtilbud.

Opsummeret er det besluttet.

- kommende skolebørn bliver i deres børnehave til ny dato for opstart i forårsSFO er aftalt. (Når alle åbner igen)

- uanset hvornår dagtilbud og skoler i Danmark åbner igen, er det jeres børnehave, I skal møde op i den første dag

- Målgruppen i de kommunale dagtilbud modtager opkrævning efter SFO takst fra 1. april

Har du spørgsmål til emnet - har vi overset noget? Så kontakt dit dagtilbud. Du er også velkommen til at skrive til os på boernoglaering@guldborgsund.dk

 

Venlig hilsen

Kathrine Ersted

Center for Børn og Læring.

 

 

 

En almindelig dag

Vi åbner hver dag kl.6.30 og har åbent til kl.8.00, hvor børnene går i skole.

Når skoledagen er slut, går vi ind i hver klasse 5 min. før de er færdige og krydser børnene ind i SFO og fortæller dem hvad dagens aktiviteter er.

Efterfølgende starter dagens aktiviteter rundt omkring i og udenfor huset.

Vi lukker kl.17.00, dog kl.16.00 om fredagen

I ferier har vi åbent fra kl.6.30-17, dog kl.16 om fredagen. Børnene skal være her senest kl.9.30

Praktiske oplysninger

I vores indskoling og SFO har vi skofrit område. Det er derfor en god ide at jeres barn har sutsko. Til de voksne er der blå ”futter”, som man kan tage ud over sine sko.

Efter skoletid tømmes køleskabet i klassen for mad, og hvis der er mad som skal på køl, kan køleskabet i det store fællesrum ved garderoben bruges.

Man skal medbringe sin egen frugt hver dag og det kan lægges i køleskabet i det store fællesrum ved garderoben. Man må altid sætte sig og spise sin frugt

Hvert barn har sin egen garderobe. Her vil vi meget gerne have at der ligger ekstra tøj til jeres barn, regntøj og gummistøvler om sommeren eller flyverdragt, hue, vanter og termostøvler om vinteren

Vi følger børnene ud til skolebussen de første 14 dage efter de er startet i skole.

I vores elektroniske udkrydsningsystem I-portalen skal alle beskeder om afhentning og hjemsendelsestidspunkter sendes til. Nærmere instruktion af systemet fås til første info møde eller kom og spørg os. Vi sender børn hjem hver hele og halve time og til sport eller børneklub. Adressen er sundskolen.iportalen.dk.
 

Struktur og opbygning:
SFO1 er for 0. til og med 2.klasse.

SFO2 er for 3. til og med 9. klasse.

Special SFO Regnbuen er en afdeling af SFO, hvor børn med vidtgående handicap optages. Børnene visiteres hertil, og kommer fra skolens Centerklasserække.

Skole-hjem-samtale.
I 0. og 3. klasse afholdes alle skole/hjem samtaler og forældremøder i samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Personalet pr. 1.august 2019 er: i SFO1: 10 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper. I SFO2: 3 pædagoger. I special-SFO Regnbuen: 7 pædagoger og 1 studerende.