Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisning

Udgangspunktet for undervisningen er altid den enkelte elevs kompetencer og behov og Folkeskolelovens krav til undervisningen. Vi vægter højt at respektere at vore elever er forskellige og at vore elevers behov, udviklingstempo og kompetencer er meget forskellige, og derfor skal undervisningen løbende tilpasses. Derfor udarbejdes Handle- og Udviklingsplaner for vores arbejde med eleverne. Disse ligger i MeeBook, så forældre har mulighed for at følge arbejdet med deres børn tæt. Grundlæggende udarbejdes én gang årligt en Handle- og Udviklingsplan (HUP) til revisitation af eleverne. Denne opdateres løbende og afstemmes med vejledere, forældre o.a. samarbejdspartnere.

Skema og aktiviteter

Dagligdagen i såvel Centerklasserækken som SFO Regnbuen er struktureret og skemalagt med en række aktiviteter, som primært tager sigte på:

  • Motorisk- og personlighedsmæssig udvikling

  • Sociale færdigheder

  • Intellektuelle og faglige færdigheder

Afdelingen indeholder diverse specialindretninger ligesom der forefindes diverse hjælpemidler som anvendes i afklarings- og udviklingsøjemed. Der er ligeledes en normering i afdelingen, således at det er muligt at imødekomme den enkelte elevs behov.

Struktur

Fysiske rammer

Elever og aktiviteter fordeler sig i 6 klasselokaler med diverse birum, skoletorv, fysioterapi, multirum, loftslifte, SFO lokale, handicaptoiletter og skiftefaciliteter med lifte. I øvrigt forefindes diverse udstyr/ hjælpemidler. Legepladsen rummer også handicapfaciliteter, men er åben imod den øvrige skoles område.

Vi har adgang til at bruge almenskolens faciliteter, lokaler m.v. og deltager i morgensang o.lign. i et vist omfang.

Vi har den hovedregel, at elever fordeles i klasser efter alder og sociale samspilsmuligheder. Der arbejdes endvidere opdelt i mindre grupper indenfor klassens rammer og på tværs af afdelingens klasser opdelt efter emne. Der er i udstrakt grad fokus på at etablere inkluderende fællesskaber for elever i CKR.

Interaktive tavler, Vidensbrønd, Ipads og PCér er en naturlig del af undervisningen.

Ressourcer

Afdelingens tildeling er elevtalsafhængig. Da der i udgangspunktet ikke løses behandlingsopgaver, så er tildelingen én uddannet voksen (lærer/pædagog) pr. 3 elever samt supplering med pædagogmedhjælper efter behov og økonomisk ramme – der ændres i normering ved +/- 2 elever. Flere pædagoger og medhjælpere har timer i såvel skolen, som i SFO og er derfor med til at sikre en rød tråd gennem dagen for eleverne. 

Afdelingen er bygget til 40 elevers skolegang (p.t. ligger der også SFO faciliteter i afdelingen).