Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisning

Udgangspunktet for undervisningen er altid den enkelte elevs kompetencer og behov og Folkeskolelovens krav til undervisningen. Vi vægter højt at respektere at vore elever er forskellige og at vore elevers behov, udviklingstempo og kompetencer er MEGET forskellige, og derfor skal undervisningen løbende tilpasses. Derfor udarbejdes Handle- og Udviklingsplaner for vores arbejde her. Disse ligger i MeeBook, så forældre har mulighed for at følge arbejdet med deres børn tæt. Grundlæggende udarbejdes én gang årligt en Handle- og Udviklingsplan (HUP) til revisitation af eleverne. Denne opdateres løbende og afstemmes med vejledere, forældre o.a. samarbejdspartnere.

grønt billede

Dagligdagen i såvel Centerklasserækken som SFO Regnbuen er struktureret i en række aktiviteter, som primært tager sigte på:

  • Motorisk- og personlighedsmæssig udvikling

  • Sociale færdigheder

  • Intellektuelle og faglige færdigheder

Afdelingen indeholder diverse specialindretninger ligesom der forefindes diverse hjælpemidler som anvendes i afklarings- og udviklingsøjemed. Der er ligeledes en normering i afdelingen, således at det er muligt at imødekomme den enkelte elev´s behov.

Fysiske rammer:

Elever og aktiviteter fordeler sig i 7 klasselokaler med diverse birum, skoletorv, fysioterapi, multirum, loftslifte, SFO lokale, handicaptoiletter og skiftefaciliteter med lifte.

I øvrigt forefindes diverse udstyr/ hjælpemidler, som skal være til stede jf. lov om Sektoransvar. Legepladsen rummer også handicapfaciliteter, men er åben imod den øvrige skoles område.

Vi har adgang til at bruge almenskolens faciliteter, lokaler m.v. i et vist omfang.

Vi har den hovedregel at elever fordeles i klasser efter alder. Der arbejdes endvidere opdelt i mindre grupper indenfor klassens rammer og på tværs af afdelingens klasser opdelt efter emne. Enkelte elever følger enkelte timer/ fag i almenskolens klasser. Der er i udstrakt grad fokus på at etablere inkluderende fællesskaber for elever i CKR.

Interaktive tavler, Vidensbrønd, Ipads og PCér er en naturlig del af undervisningen.

Ressourcer:

Afdelingens tildeling er elevtalsafhængig. Da der i udgangspunktet ikke løses behandlingsopgaver, så er tildelingen én uddannet voksen pr. 3 elever samt supplering med Pæd. Med. efter behov og økonomisk ramme – der ændres i normering ved +/- 2 elever.

Der er i skoledelen p.t. ansat 11 lærere, 9 pædagoger, 10 pæd. med. Samt pædagoger fra Regnbuen i et antal timer.

Afdelingen er bygget til 40 elevers skolegang (p.t. ligger der også SFO faciliteter i afdelingen).