Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ny SUNDskole

 

Se seneste video fra vores skolebyggeri

Centerklasserækken - CKR

Skoletilbuddet Centerklasserækken på SUNDskolen i Guldborgsund kommune er et specialtilbud for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder, fysisk handicap, multiple funktionsnedsættelser, kompl

Forårs SFO

Velkommen til SUNDskolen til forårsbørn og forældre. Her finder I folderen om førskole på SUNDskolen og nærmere beskrivelse af forløbet. Se vedhæftede dokument. 

Elevtal

SUNDskolen har enkelte ledige pladser til elever udenfor skoledistriktet.

P.t. har vi ledige pladser på nuværende 0., 1., 2.,4., 5., 6. og 7. og 9. årgang.

Hjertestarter

Hver dag får 10 danskere hjertestop, og kun en overlever –