MENU
Aula_close Layer 1

Visions- og Værdikompas for Regnbuen og CKR

Skoletilbuddet Centerklasserækken og SFO Regnbuen er Guldborgsund Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge i den skolepli

Forårs SFO

Velkommen til SUNDskolen til forårsbørn og forældre. Her finder I folderen om førskole på SUNDskolen og nærmere beskrivelse af forløbet. Se vedhæftede dokument. 

Elevtal

SUNDskolen har enkelte ledige pladser til elever udenfor skoledistriktet.

P.t. har vi ledige pladser på 0. og 9. årgang.

Ny Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny Digital Post 30. november 2021.