MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI At understøtte og styrke det stærke og trygge fællesskab i klassen, hvor sociale relationer baseret på respekt og omsorg vægtes højt. Mobbedynamikker har sværere ved at opstå i stærke og trygge fællesskaber, hvor der er plads til en høj grad af accept og respekt for hinandens forskelligheder.

Visions- og Værdikompas for Regnbuen og CKR

Centerklasserækken og Regnbuen er Guldborgsund Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge i den skolepligtige alder, som ha