Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Centerklasseråd

Medlemmer til Centerklasserådet består, udover skolebestyrelsesrepræsentanten, af to forældrerepræsentanter for hver klasse, 2 medarbejderrepræsentanter fra CKR, SFO lederen samt afdelingslederen. Der vælges til Centerklasserådet 1 gang årligt på det fælles forældremøde. 

Centerklasserådet har til formål at være bindeled ml. skolebestyrelsen og forældregruppen i CKR. Sager der bliver behandlet i Centerklasserådet er af almen interesse for Centerklasserækken. 

Centerklasserådet kan desuden være initiativtager til fælles tema- og udviklingsmøder for personale og forældrekredsen samt, via skolebestyrelsen, formidle dialogmøder m. forvaltning, politikere o.a.

For eksempel har Centerklasserådet søgt at fremme initiativer omkring "Ungdomsliv for handicappede" ved at invitere foreninger, institutioner og enkeltpersoner til møde for en snak om denne oversete ungdomsgruppe. Der er aftalt fælles arrangementer for forældre og børn/ unge i afdelingen samt arrangeret caféaftener med oplysende indhold for forældre. Endelig er én skolefest vekslet til et julearrangement og en grillaften/ sommerfest.

Fællesarrangementer med Centerklasserådets medvirken:

  • Fælles grill arrangement for elever, forældre samt personale i Regnbuen og CKR
  • Brobygning 8. 9. 10. klasses elever og forældre.
  • Relevante uddannelses/aktivitets/efterskoletilbud inviteres til et arrangement hvor de fortæller forældregruppen om, hvordan deres tilbud er bygget op, og hvad de kan tilbyde de unge mennesker efter endt skolegang.
  • Centerklasserådets caféarrangementer,

Her forekommer forskellige emner, som optager forældre i afdelingen og hvor vi kan finde interessante oplægsholdere. Der har været emner som: besøg af en seksualvejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning, "Ønskebrønden" og der er lavet aftaler om at forskellige afdelinger af "Team handicap" skal præsentere bosteder og arbejdssteder, ligesom der f.eks. kan komme oplæg fra lægeverdenen, psykolog o.a.

Alt dette med det formål at forældre i afdelingen gennem centerklasserådets arrangementer søger at få en større grad af fælles viden samt få mulighed for netværksdannelse på tværs af afdelingens klasser.

alexanders billede