MENU
Aula_close Layer 1

Visions- og Værdikompas for Regnbuen og CKR

Centerklasserækken og Regnbuen er Guldborgsund Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge i den skolepligtige alder, som har varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der kun i meget begrænset omfang muliggør inklusion i et alment skoletilbud og hvor forudsætningen for udvikling og trivsel såvel fagligt som socialt forudsætter en helt særlig tilrettelagt specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Målgruppen i Centerklasserækken (CKR) OG Regnbuen er elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder, fysiske handicap, psykiske handicap og multiple funktionsnedsættelse.

Elevgruppen i sin helhed er yderst kompleks i forhold til at kunne etablere målrettede og differentierede undervisningstilbud til den enkelte i den almene folkeskole.

Læs hele kompasset på vedhæftet dokument.

Dokumenter