Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Visions- og Værdikompas for Regnbuen og CKR

Skoletilbuddet Centerklasserækken og SFO Regnbuen er Guldborgsund Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge i den skolepligtige alder, som har varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der kun i meget begrænset omfang muliggør inklusion i et alment skoletilbud og hvor forudsætningen for udvikling og trivsel såvel fagligt som socialt forudsætter en helt særlig tilrettelagt specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Eleverne kommer fra hele Guldborgsund Kommune og dermed fra forskellige distriktsskoler. 

Målgruppen i Centerklasserækken (CKR) OG SFO Regnbuen er elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder, fysiske handicap, psykiske handicap og multiple funktionsnedsættelse.

Elevgruppen i sin helhed er yderst kompleks i forhold til at kunne etablere målrettede og differentierede undervisningstilbud til den enkelte i den almene folkeskole.

Læs hele kompasset på vedhæftet dokument.

fyrtårn

Dokumenter